360 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Σελίδα Δημοσίευσης Ισολογισμών

Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 347 - ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.:800666463 - Δ.Ο.Υ.: ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ

2020

Αποτελέσματα (01.01.2020 - 31.12.2020)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf)

2019

Αποτελέσματα (01.01.2019 - 31.12.2019)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf)

2018

Αποτελέσματα (01.01.2018 - 31.12.2018)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf)

2017

Αποτελέσματα (01.01.2017 - 31.12.2017)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf).

2016

Αποτελέσματα (01.01.2016 - 31.12.2016)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf)

2015

Αποτελέσματα (01.01.2015 - 31.12.2015)

Ισολογισμός (pdf) - Κατάσταση αποτελεσμάτων (pdf)